Sillä on monta nimitystä: kotisivu, www-sivu, web-sivu, verkkosivu, html-sivu ja niin edelleen. Nimestä riippumatta lähes kaikki nykyään kuitenkin tietävät suurin piirtein mistä on kysymys, kun puhutaan yrityksen, organisaation, yhdistyksen tai yksityishenkilön web-sivuista. Web-sivut yleistyvät nopeasti vuosien 1995 – 2000 välillä.Alussa sivujen tekeminen oli melko haasteellista ja edellytti yleensä ainakin jonkinlaisia HTML-kielen taitoja. Melko pian markkinoille kuitenkin tuli erilaisia ohjelmistoja, joiden avulla sivun saattoi luoda nopeastikin, ja ilman erityisiä ohjelmointitaitoja. Ensimmäiset web-sivujen rakentamiseen tarkoitetut työkalut olivat ns. HTML-editoreja, kuten esimerkiksi Hotdog. HTML-editorilla sivu luodaan yleensä paikallisesti omalla tietokoneella. Editoriohjelmalla sivun tärkeimmät asettelut voi ”piirtää” hiirtä käyttämällä, ja sen jälkeen halutessaan lisätä sivulle käsinkirjoitettua html-koodia.Kun sivu on valmis julkaistavaksi, sen voi siirtää palvelimelle esimerkiksi FTP-ohjelman avulla, tai vaihtoehtoisesti käyttää editoriohjelman julkaisutoimintoa (joka käytännössä tekee FTP- tai SCP-siirron automaattisesti). HTML-editorin avulla sivun rakentaminen sujuu mukavasti ja varsin nopeastikin, mikäli kyseessä ei ole teknisesti erityisen mutkikas sivusto. HTML-editorin hyvä puoli on myös se, että sillä voi sivun ulkoasun suunnitella itse täysin vapaasti.

CMS-pohjaiset sivut on helppo luoda

Nykyään huomattava, todennäköisesti suurin osa web-sivuista tehdään kuitenkin jollakin online-työkalulla. Näillä web-pohjaisilla sivujen suunnittelu- ja editointityökaluillakin on monta nimeä: web-editori, CMS, sisällönhallintajärjestelmä, julkaisujärjestelmä ja niin edelleen. Kysymys on kuitenkin pohjimmiltaan samanlaisista palveluista: yleensä pohjaksi otetaan joku palvelun valmis sivupohja eli template, jota ryhdytään muokkaamaan mieleiseksi. Kun templateen on lisätty halutut otsikot ja tekstit, sekä ladattu kuvia ja mahdollisesti videoita, ollaan parhaassa tapauksessa saatu melko nopeasti aikaan täysin ammattilaistasoinen www-sivu.Sivua voi yleensä kehittää ja muokata vapaasti, ja muutokset tulevat näkyviin vasta, kun käyttäjä julkaisee sivun. Näitä online-palveluja on tarjolla runsaasti, ja monet ovat myös maksuttomia, ainakin perusominaisuuksiensa osalta. Suosittuja palveluja ovat esim. WordPress ja Joomla, joita käyttävät myös ammattilaiset. Weebly, Wix ja Godaddy ovat puolestaan hieman yksinkertaisempia, mutta hyvin suosittuja palveluja. Näitä työkaluja on myös tarjolla aivan tietyntyyppisten sivujen luontiin, kuten esim. Blogspot (blogipalvelu) ja Tictail (verkkokauppapalvelu).Oman web-sivun tekeminen onnistuu nykyään varsin helposti, vaikka ei omaisikaan IT-alan erikoistaitoja tai edes aikaisempaa kokemusta sivun suunnittelusta. Tietyt perusasiat kuitenkin kannattaa opetella, jotta ymmärtää web-sivujen ja esim. domain-nimien toiminnan periaatteet.